top of page

  YRITYKSILLE  

Jenni Ruuth Coaching tarjoaa henkilöstöllenne laadukkaita kokonaisvaltaisen äänenhallinnan ja esiintymistaidon palveluja. Toiminnan punaisena lankana on tuoda kestäviä keinoja parantaa niin työssä jaksamista kuin vaikuttavaa viestintää käyttäen apuna äänenhuollon, esiintymisen, vuorovaikutuksen ja kehollisuuden periaatteita, sekä valmennuksellisia menetelmiä.
 
Toiminta järjestetään virtuaalisti, omissa tiloissanne tai sovitusti muissa tiloissa. Sisältö ja kesto voidaan muokata täysin vastaamaan tarpeitanne niin, että henkilöstö oppii konkreettisia työvälineitä, joiden avulla saa äänensä vaikuttamaan kestävästi ja varmuutta esillä oloon.
Virtual Team Meeting

Kestävä ääni

Henkilökohtainen valmennustapaaminen

Äänenkäytön ja -huollon digikurssi

asiantuntijana työskentelevälle 

Koulutusteemat

Oma ääni on tärkeä työväline - mutta miten saada ääneen vaikuttavuutta ja kestävyyttä? 

Jokainen kommunikointi- ja vuorovaikutustilanne on esiintymistilanne pienoismuodossa - mutta kuinka viestiä vakuuttavasti ja varmasti?

Äänenhallinnan ja esiintymistaitojen koulutuksesta hyötyvät erityisesti 

 

 • esihenkilöt/ asiantuntijat/ johtajat, joille on tärkeää viestiä vakuuttavasti mutta autenttisesti

 • kouluttajat/ opettajat/ myyjät/ asiakaspalvelijat, joille oma ilmaisu on elintärkeä työväline ja yhteyden luoja, millä tehdään mitattavissa olevia tuloksia.

Kestävä äänenkäyttö

Työssään paljon puhuville (mm. asiakaspalvelijat opettajat, varhaiskasvatus-/ kulttuurialan toimijat) suunnattu koulutussisältö, jossa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitkä ovat kestävän äänenkäytön periaatteet?

 • Miten huoltaa ja hoitaa ääntä jaksamaan?

 • Millaisia yksinkertaisia harjoituksia paljon puhuvan kannattaa tehdä?

Vaikuta äänelläsi

Vaikutamme äänen avulla kuulijaan - koulutussisältö sopii erityisesti vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta vaativaa puhetyötä tekeville (mm. valmentajat, myyjät, esihenkilöt), ja koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä osa-alueita sisältyy vaikuttavaan äänenkäyttöön?

 • Kuinka harjoittaa vaikuttavaa äänenkäyttöä?

 • Miten hyödyntää parhaalla tavalla vaikuttavaa äänenkäyttöä työssä?

Esiinny eduksesi

Suuri osa ammattilaisista kokee haasteita esiintymistaitojen kanssa - koulutussisältö on suunnattu jokaiselle asiantuntijalle, joka on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

 

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 

 • Mistä osa-alueista esiintymistaidot rakentuu?

 • Kuinka kehittää esiintymistaitoja edustavammaksi?

 • Miten hyödyntää esiintymistaitoja omassa työssä?

Uskalla esiintyä

Esiintyminen tärkeässä paikassa on jännittävää useimmille - tämä koulutus sopii erityisesti vaativiin esiintymistilanteisiin valmistautumiseen (mm. esihenkilöt, johtajat), ja koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 

 • Mistä elementeistä vakuuttavuus ja uskallus esiintyä koostuu?

 • Kuinka olla varma ja vakuuttava vaativissa esiintymistilanteissa?

 • Miten soveltaa esiintymistaitoja niin pienemmissä kuin suuremmissa esiintymistilaisuuksissa?

297390258_3125727784409693_1611811760896947229_n_edited.jpg

Esimerkkikoulutus

VAIKUTTAVA ÄÄNEN-HALLINTA

Äänenhallinta on pinnalla oleva työelämätaito, joka usein sivuutetaan - kaikkihan osaa puhua!

Tiedostamattomalla tasolla sekä vaikutamme että teemme tulkintoja äänensävyistä, mutta harvoin hyödynnämme tietoisesti äänellä vaikuttamista työssämme.

Omaksu avaimet sävykkään ääneen hallintaan, jotta voit kommunikoida laadukkaasti ja vakuuttavasti!

Koulutuksessa pureudutaan äänenkäytön ja äänensävyjen merkitykseen osana kommunikaatiota niin asiantuntijatyössä kuin vuorovaikutuksessa.

Yhteistyössä Jouni Veijalaisen kanssa

Kokonaisuudet voidaan toteuttaa kertatapaamisena tai esim neljän tapaamiskerran kurssina, jolloin asia tulee siirretyksi paremmin käytäntöön.
Kaikki kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa joko live-valmennuksena teidän tiloissa tai verkkovalmennuksena missä vaan.
 

TOIMIVA TYÖILMAPIIRI
- Lääke toksiseen työhenkeen

 

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. Huono työhenki, konflikti- ja riitatilanteet sekä kommunikaation puute näivettävät työntekijöiden voimavaroja ja työmotivaatiota.  

 

Koulutuksessa syvennyt työilmapiirin kipupisteisiin: miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten tarkoitusperiä? minkälaisin non-verbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä? Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin kysymyksiin saat vastaukset ja toimivat toimintamallit. 

Koulutuksen myötä: 

 • Ymmärrät paremmin kollegaasi 

 • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä 

 • Löydät omia vahvuuksia joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

 

 

Etsitkö esiintymistaitojen ja vaikuttavan äänenhallinnan koulutusta henkilöstölle? 

Olette askelen lähempänä hyödyntämässä vahvoja kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja, joiden hallinta on kilpailuetu.

Ota yhteyttä, niin rakennetaan Teidän yrityksellenne sopiva koulutus!

Ota yhteyttä

Jenni Ruuth coaching

jenni@jenniruuth.com  |  Puh: 040 563 0755

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Black Instagram Icon

Viestisi on vastaanotettu!

bottom of page