top of page

  YRITYKSILLE    

LauluÄäniJooga tarjoaa henkilöstöllenne laadukkaita kokonaisvaltaisen äänenkäytön palveluja osana huoltavaa ja ennakoivaa työhyvinvointia. Toiminnan punaisena lankana on tuoda kestäviä keinoja parantaa työssä jaksamista käyttäen apuna äänenhuollon, hengityksen ja kehollisuuden periaatteita, sekä valmennuksellisia menetelmiä.
 
Toiminta järjestetään virtuaalisti, omissa tiloissanne tai sovitusti muissa tiloissa. Sisältö ja kesto voidaan muokata täysin vastaamaan tarpeitanne niin, että henkilöstö oppii konkreettisia työvälineitä, joiden avulla saa äänensä kuuluviin kestävästi ja varmuutta esillä oloon.

Yhteistyössä Jouni Veijalaisen kanssa

Kokonaisuudet voidaan toteuttaa kertatapaamisena tai esim neljän tapaamiskerran kurssina, jolloin asia tulee siirretyksi paremmin käytäntöön.
Kaikki kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa joko live-valmennuksena teidän tiloissa tai verkkovalmennuksena missä vaan.
 

TOIMIVA TYÖILMAPIIRI
- Lääke toksiseen työhenkeen

 

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. Huono työhenki, konflikti- ja riitatilanteet sekä kommunikaation puute näivettävät työntekijöiden voimavaroja ja työmotivaatiota.  

 

Koulutuksessa syvennyt työilmapiirin kipupisteisiin: miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten tarkoitusperiä? minkälaisin non-verbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä? Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin kysymyksiin saat vastaukset ja toimivat toimintamallit. 

Koulutuksen myötä: 

  • Ymmärrät paremmin kollegaasi 

  • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä 

  • Löydät omia vahvuuksia joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

 

AVAIN ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN
Laadukkaan asiakaspalvelun koulutus

Laadukas asiakaspalvelu on yrityksen keskeisimmistä bränditekijöistä.

Koulutuksessa harjaannutaan todelliseksi asiakaspalvelun super-ammattilaiseksi! Asiakkaan kokemuksia ja mieltä voidaan ohjata monin eri keinoin. Kun se tehdään oikein, niin tyytyväinen asiakas palaa palvelun äärelle useammin ja viestii muille saamastaan hyvästä palvelusta. 

Haastavat asiakaspalvelutilanteet kuormittavat ja koettelevat työntekijöiden stressiä. Poikkiteloin joutuminen asiakkaan kanssa ei palvele yritystä, työntekijää - eikä etenkään asiakasta. 

 

Koulutuksen jälkeen: 

  • Hallitset laadukkaan ja ihmislähtöisen asiakaspalvelun periaatteet, jonka avulla voit pitää asiakkaan palaavana asiakkaana.  

  • Saat käyttöösi psyykkisiä ja kehollisia toimintamalleja, joiden avulla pystyt säätelemään itseäsi ja asiakkaan käyttäytymistä sekä tiedostamatonta mieltä. 

  • Omaat oikean suhtautumistyylin haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin.

 

 

 
SOSIAALINEN HAPPIPANKKI
​Sosiaalisten taitojen ja esillä olemisen koulutus 

Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa sosiaalisissa yhteisöissä, ja siitä huolimatta koemme riittämättömyyttä ja pelkoa esillä ollessamme.  

Jännittääkö sinua esiintyminen ja esillä oleminen paljon? Loppuuko sosiaalinen happi palavereissa tai esiintymistilanteissa? 

Häpeä on lamaannuttava, ihmisen toimintaa ja hyvinvointia merkittävästi heikentävä sosiaalinen tunnetila.  

Ei hätää. Nyt saat avun turvallisessa ja hyväksyvässä koulutuksessa. Koulutuksessa keskitymme kehon, mielen ja sosiaalisten ulottuvuuksien välisiin yhteyksiin monipuolisesti.   

  

Koulutuksen jälkeen olet saanut: 

  • Tietoa sosiaalisen jännityksen neurologisista, psykologisista ja kehollisista toiminnoista  

  • Psyykkisiä hallintakeinoja sosiaaliseen jännittämiseen ja esillä olemiseen 

  • Kehonhallintaan ja äänenkäyttöön liittyviä menetelmiä, jotka rauhoittavat sinua ja viestittävät itsevarmuudestasi muille. 

 
 
Pilotit -50% toistaiseksi.

Esimerkkejä Jennin omista kokonaisuuksista

Kokonaisuudet voidaan toteuttaa kertatapaamisena tai esim neljän tapaamiskerran kurssina, jolloin harjoitukset tulevat siirretyksi paremmin käytäntöön.
Kaikki kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa joko live-valmennuksena teidän tiloissa tai verkkovalmennuksena missä vaan.
 

Voimallinen ääni - avain kestävään kommunikointiin 
ja terveeseen äänenkäyttöön

Voimallinen ääni -koulutuksessa ratkaistaan äänihaasteita ruohonjuuritasolla, ja etsitään avaimet sävykkään ääneen hallintaan, jotta voit kommunikoida laadukkaasti!

Koulutuksessa pureudutaan äänenkäytön ja äänensävyjen merkitykseen osana kommunikaatiota niin asiantuntijatyössä kuin vuorovaikutuksessa.

 
Hoitava Hengitys HB® ja kestävä äänenkäyttö

Hengitys on tärkeä osa äänenkäyttöä, ilman hengitystä ei ole ääntäkään. Tutustumme Buteyko-menetelmään pohjautuvaan Hoitava Hengitys -menetelmään, jolla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin monella tasolla. Tarkoituksena on optimoida hengitysvolyymi, mitä kautta myös äänenkäyttö muuttuu ekonomisemmaksi ja kestävämmäksi. 

 

 

Puhujan äänenkäyttö ja kehollisuus

Ääni ei ole erillinen osa ihmistä, se on jokaisen kehossa oleva uniikki ominaisuus, jota voidaan kehittää lähes rajattomasti. Puhetyöläinen joutuu käyttämään ääntään tilanteessa kuin tilanteessa, joten äänenhuolto on tärkeä osa työkyvyn ylläpitoa. Kokonaisuudessa tutustutaan äänielimistöön ja kehon käyttöön osana äänenkäyttöä. Harjoittelemme, kuinka ääntä voi käyttää ekonomisesti välttäen kurkun kiristymisen ja kuivumisen tunteen, työkalupakki sisältää sekä ääniharjoitteita että kehoa avaavia ja tasapainottavia harjoitteita. 

 

Tunteet, kehollisuus ja ääni

Oma ääni kuulostaa erilaiselta omin korvin kuultuna kuin ulkopuolisen korvin kuultuna, käsitykset omasta äänestään voi olla syvään juurtuneita ja jopa häpeää tuottavia. Jokaisen ääni on uniikki, ja ääntä voidaan harjoittaa kuten mitä tahansa urheilulajia, äänenkäyttö on lihastyötä siinä missä vaikkapa kuntosalitreeni. Tie oman äänen hyväksyntään kulkee mielen kautta kohdaten tunteita, joita oma ääni tuo mukanaan - joskus tukahdutetut tunteet jäävät epämääräisiksi kehoaistimuksiksi. Harjoittelemme hyväksymään ääneen kohdistuvia tunteita valmennuksellisten harjoitteiden ja kehotietoisuusharjoitusten avulla. Tutustumme äänen ulottuvuuksiin lempeästi hyväksyen oman äänen ominaisuudet, vahvistamme suhdetta ääneen yksinkertaisten mutta tehokkaiden ääni- ja kehoharjoitteiden avulla.

Hintaesimerkkejä (ei sis. matkakuluja)

Luento (1 h)                  697€ + alv 24 %

Workshop (1,5 h)          997 € + alv 24 %

Kurssi (4 x 1,5 h)         2697 € + alv 24 %

Ota yhteyttä, niin etsitään Teidän yrityksellenne sopiva kokonaisuus!
bottom of page