top of page

  YRITYKSILLE  

JR Coaching tarjoaa henkilöstöllenne laadukkaita kokonaisvaltaisen äänenkäytön palveluja osana huoltavaa ja ennakoivaa työhyvinvointia. Toiminnan punaisena lankana on tuoda kestäviä keinoja parantaa työssä jaksamista käyttäen apuna äänenhuollon, hengityksen ja kehollisuuden periaatteita, sekä valmennuksellisia menetelmiä.
 
Toiminta järjestetään virtuaalisti, omissa tiloissanne tai sovitusti muissa tiloissa. Sisältö ja kesto voidaan muokata täysin vastaamaan tarpeitanne niin, että henkilöstö oppii konkreettisia työvälineitä, joiden avulla saa äänensä kuuluviin kestävästi ja varmuutta esillä oloon.
297390258_3125727784409693_1611811760896947229_n_edited.jpg

Työssä esillä olevien alansa asiantuntijoiden

VAIKUTTAVA ÄÄNEN-HALLINTA

Äänenhallinta on pinnalla oleva työelämätaito, joka usein sivuutetaan - kaikkihan osaa puhua!

Tiedostamattomalla tasolla sekä vaikutamme että teemme tulkintoja äänensävyistä, mutta harvoin hyödynnämme tietoisesti äänellä vaikuttamista työssämme.

 

Kun ääni on tärkeä työväline, jota tarvitaan päivittäin - tässä koulutuksessa opitte, miten lisätä ääneen vaikuttavuutta ja kestävyyttä!

Yhteistyössä Jouni Veijalaisen kanssa

Kokonaisuudet voidaan toteuttaa kertatapaamisena tai esim neljän tapaamiskerran kurssina, jolloin asia tulee siirretyksi paremmin käytäntöön.
Kaikki kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa joko live-valmennuksena teidän tiloissa tai verkkovalmennuksena missä vaan.
 

TOIMIVA TYÖILMAPIIRI
- Lääke toksiseen työhenkeen

 

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. Huono työhenki, konflikti- ja riitatilanteet sekä kommunikaation puute näivettävät työntekijöiden voimavaroja ja työmotivaatiota.  

 

Koulutuksessa syvennyt työilmapiirin kipupisteisiin: miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten tarkoitusperiä? minkälaisin non-verbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä? Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin kysymyksiin saat vastaukset ja toimivat toimintamallit. 

Koulutuksen myötä: 

  • Ymmärrät paremmin kollegaasi 

  • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä 

  • Löydät omia vahvuuksia joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

 

Esimerkkejä Jennin muista kokonaisuuksista

Kokonaisuudet voidaan toteuttaa kertatapaamisena tai esim neljän tapaamiskerran kurssina, jolloin harjoitukset tulevat siirretyksi paremmin käytäntöön.
Kaikki kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa joko live-valmennuksena teidän tiloissa tai verkkovalmennuksena missä vaan.
 

Voimallinen ääni - avain kestävään kommunikointiin 
ja terveeseen äänenkäyttöön

Voimallinen ääni -koulutuksessa ratkaistaan äänihaasteita ruohonjuuritasolla, ja etsitään avaimet sävykkään ääneen hallintaan, jotta voit kommunikoida laadukkaasti!

Koulutuksessa pureudutaan äänenkäytön ja äänensävyjen merkitykseen osana kommunikaatiota niin asiantuntijatyössä kuin vuorovaikutuksessa.

 

Tunteet, kehollisuus ja ääni

Oma ääni kuulostaa erilaiselta omin korvin kuultuna kuin ulkopuolisen korvin kuultuna, käsitykset omasta äänestään voi olla syvään juurtuneita ja jopa häpeää tuottavia. Jokaisen ääni on uniikki, ja ääntä voidaan harjoittaa kuten mitä tahansa urheilulajia, äänenkäyttö on lihastyötä siinä missä vaikkapa kuntosalitreeni. Tie oman äänen hyväksyntään kulkee mielen kautta kohdaten tunteita, joita oma ääni tuo mukanaan - joskus tukahdutetut tunteet jäävät epämääräisiksi kehoaistimuksiksi. Harjoittelemme hyväksymään ääneen kohdistuvia tunteita valmennuksellisten harjoitteiden ja kehotietoisuusharjoitusten avulla. Tutustumme äänen ulottuvuuksiin lempeästi hyväksyen oman äänen ominaisuudet, vahvistamme suhdetta ääneen yksinkertaisten mutta tehokkaiden ääni- ja kehoharjoitteiden avulla.

Ota yhteyttä, niin etsitään Teidän yrityksellenne sopiva kokonaisuus!
bottom of page