top of page
Working Together

Toimiva työilmapiiri

Kevennä työyhteisösi ilmapiiri - ja asiakkaatkin huomaavat sen!

Toimiva työilmapiiri ei ole itsestäänselvyys

Työyhteisön kantava voimavara perustuu toimivaan työilmapiiriin. Se ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. 


Persoonat ja tavat esittää asiat voivat olla täysin toisistaan vastakkaisia, ja yhteys saattaa katketa kommunikoinnin epäselvyyteen - ja myrkyttyneen ilmapiirin saattaa käsin koskea.


Tilanteeseen voi ja kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen suuria vastakkainasetteluja, sillä ymmärtämällä omaa toimintaa ymmärrämme myös kanssaihmisten toiminnan motiiveja - ja erityisesti kuinka omalla sanallisella ja sanattomalla viestinnällä voi vaikuttaa koko yhteisön ilmapiiriin rakentavasti.


 

Mitä tehdä, kun työyhteisön pinnan alla kytee eripuraa?

Motivoituneiden työntekijöiden löytäminen voi tuntua haastavalta.


Tiedetään, että yrityksissä arvostetaan hyviä ja motivoituneita työntekijöitä, mutta siitä huolimatta jopa 80% työnantajista pitää motivoituneiden työntekijöiden löytämistä vaikeana

Parhaimmillaan toimiva työilmapiiri ja yhteisön jäsenten välillä toimiva vuorovaikutus luo motivoituneita työntekijöitä.

Tiedostamalla omaa sanatonta viestintää voit ymmärtää kollegan (ja myös asiakkaan) viestintää - ja voit vaikuttaa, kuinka sanomasi otetaan vastaan sellaisena, kuin sen tarkoitat. 


Kun työilmapiiri kevenee, työyhteisö alkaa puhaltaa yhteen hiileen - ja silloin on mahdollisuus vahvistaa yrityksen työnanajakuvaa ja asiakastyytyväisyyttä.

 

Toimivasta työilmapiiristä puhuttaessa kyse ei siis ole vain henkilöstön työtyytyväisyydestä vaan koko yrityksen vetovoimatekijästä ja tuottavuudesta!


 

Saatamme kantaa mukana erilaisia myyttejä vuorovaikutustaidoista

Ongelmien kasaantumista ei kannata odottaa liian pitkään, sillä ymmärrys lisää luottamusta työyhteisön jäsenten välillä.

Työilmapiirin eheys välittyy myös yrityksen ulkoisessa kommunikaatiossa, ja ilmapiirin toimivuus on sekä vetovoimatekijä haluttuja työntekijöitä etsiessä että markkinaosuutta kasvattava ja asiakkaita houkuttava positiivinen viba.

 

Ja tämä on lopulta hyvin yksinkertaista, ihmisyyden keskiössä olevaa kommunikoinnin ja kehollisen viestinnän ymmärtämistä.

Toimiva työilmapiiri -koulutuksessa syvennyt työilmapiirin kipupisteiden purkamiseen 

Ymmärrät, miten myrkyttynyt työyhteisö saadaan saadaan puhumaan yhteistä kieltä ja ymmärtämään toisten tarkoitusperiä, jotta myös yrityksen ulkoinen vetovoima voi kasvaa. 

 

Kun tiedät, kuinka non-verbaalein ja verbaalein viestein pystyt muuttamaan ja ylläpitämään työyhteisön ilmapiiriä, voit käyttää aivan samoja menetelmiä myös asiakastyytyväisyyden ja -kohtaamisten parantamiseen. 

 

Näihin ja moniin muihin toimivan työilmapiirin osa-alueisiin saat hyväksi todetut toimintamallit Toimiva työilmapiiri -koulutuksessa.

 

Koulutuksen myötä:  

  • Ymmärrät paremmin kollegaasi  

  • Osaat hyödyntää sekä omaa että muiden kehollista viestintää työyhteisössä  

  • Löydät omia vahvuuksia, joita hyödyntää työilmapiirin edistämisessä 

Tilaa yrityksellesi koulutus, jolla työilmapiiri kevenee - ja asiakkaatkin huomaavat sen.

Staff Meeting
lumoamo-4913_edited_edited_edited.jpg

About Us

KETÄ OVAT JENNI JA JOUNI?

Olemme kaksi eri alojen kouluttajaa, ja tuomme yhteen kehon ja mielen voimavarat, ja kuinka käyttää näitä toimivan vuorovaikutuksen apuvälineinä. Haluamme saada työyhteisöt puhumaan yhteistä kieltä ilman tahallisia väärinymmärryksiä - ja auttaa yrityksen ilmapiiri kukoistamaan.

Jouni_eira_5_edited.webp

Toimiva työilmapiiri -koulutus
sisältää kaksi vaihtoehtokokonaisuutta

Perusluento 3h
⭐️

  • 3 tunnin vuorovaikutteisen verkkoluennon täynnä tietoa ja käytännöllisiä vinkkejä verbaalisesta ja non-verbaalisesta kommunikoinnista - jotta ymmärrät paremmin kollegaa

  • vastaukset luennosta kumpuaviin kysymyksiin, ja pystyt hyödyntämään omia vahvuuksia työilmapiirin edistämisessä

  • luentomateriaali sähköisessä muodossa työyhteisön jäsenten yksityiseen käyttöön kehittääksenne sekä omaa että muiden kehollista viestintää, mikä mahdollistaa laadukkaan asiakaspalvelun

Normaalisti 2400€ + alv

Premium workshop 6h
⭐️⭐️⭐️

  • 3 tunnin vuorovaikutteisen verkkoluennon täynnä tietoa ja käytännöllisiä vinkkejä verbaalisesta ja non-verbaalisesta kommunikoinnista - jotta ymmärrät paremmin kollegaa

  • 3 tunnin verkkotyöpajan, joka sukeltaa syvälle käytännön harjoitteluun valmentajien johdolla ja pienryhmissä

  • vastaukset luennosta kumpuaviin kysymyksiin, ja pystyt hyödyntämään omia vahvuuksia työilmapiirin edistämisessä 

  • luentomateriaali sähköisessä muodossa työyhteisön jäsenten yksityiseen käyttöön kehittääksenne sekä omaa että muiden kehollista viestintää, mikä mahdollistaa laadukkaan asiakaspalvelun

Normaalisti 3400€ + alv

Toimiva työilmapiiri -koulutuksen pilotointi on käynnissä!

Haluatko työyhteisösi mukaan pilottiin, ja pääsette hyödyntämään -50% pilotti-tarjouksen?

Toimi pian, sillä paikkoja pilotissa on rajatusti!

 

 

 

Koulutus voidaan järjestää myös tiloissanne live-koulutuksena, jolloin perushintoihin lisätään 400€.

3h : 2800€ + alv (pilotointivaiheessa 1600€ + alv)

6h : 3800€ +alv (pilotointivaiheessa 2100€ + alv)

Koulutuksilla on 100% tyytyväisyystakuu - mikäli koulutus ei ole täyttänyt odotuksianne, palautamme koulutusmaksun.

Usein kysytyt kysymykset

Miten koulutus toteutetaan verkossa? 

Koulutus voidaan toteuttaa sekä Zoom- että Teams-sovelluksen kautta. Koulutukseen voi osallistua ryhmänä samassa tilassa tai jokainen henkilökohtaisesti omalta laitteeltaan.  

 

Miten koulutus toteutetaan livenä? 

Koulutuksen tilaaja voi järjestää sopivan tilan, jossa on sopiva laitteisto presentaation esittämiseen. Tuomme osaamisemme teidän luokse! 

Mikä on koulutuksen viitekehys? 

Koulutus perustuu sekä psyykkisiin että kehollisiin toimintoihin. 

 

Mikä on osallistujien rooli koulutuksessa? 

Työyhteisömme ilmapiiri on todella tulehtunut, onko tämä meille sopiva koulutus? 

 

Työyhteisön konflikti- ja riitatilanteet syntyvät usein pitkällä aikavälillä. Kroonisiin työilmapiirin haasteisiin tarvitaan pitkäjänteistä työstämistä ja sitoutumista ilmapiirin elävöittämiseen.

Yksittäinen koulutustapaaminen voi toimia hyvänä ajatuksen herättäjänä, mutta muutokset tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Tähän suosittelemme useamman tapaamisen kokonaisuutta. Ensimmäisen koulutuksen pohjalta voimme tarvittaessa räätälöidä teille kattavamman koulutuskokonaisuuden.  

 

Onko koulutus luottamuksellista ja kuinka tietojamme käytetään? 

Koulutus ei henkilöidy kehenkään ja tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä. Koulutuksessa on luottamuksellinen ilmapiiri. Emme nauhoita tai kerää osallistujien tietoja eikä sisältöjä. Kouluttajia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

Kuinka tyytyväisyystakuu toimii?  

Haluamme tarjota laatua ja hyötyä asiakkaillemme. Mikäli koulutus ei vastannut sitä mitä tilasit, niin perustelujesi jälkeen emme peri koulutusmaksua.  

bottom of page