top of page

6 syytä, miksi esiintymiskoulutus auttaa yrityksiä menestymään


Esiintymistä jännittää 70% - ja puhumista yleisön edessä pelkää 31% suomalaisista.


Ainakin, jos uskomme YTHS:n ja Samsungin tekemiin kyselyihin.


Ja vaikka esiintyminen varsinaisesti ei pelottaisi tai jännittäisi, esiintymistaitoja ajatellaan liian usein joko olevan synnynnäisesti tai niitä ei vain ole - vaikka esiintymistaito on monen muun taidon tavoin täysin opittavissa oleva asia.


Esiintymistaito on vaikuttava työväline, jonka kapasiteettia ei välttämättä osata hyödyntää parhaalla tavalla, mutta joka voi tuoda merkittävää hyötyä yrityksille.


Tämän ovat ymmärtäneet menestyvät yritykset, ja hyödyntäneet esiintymiskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämisessä.Kuinka esiintymiskoulutus ihan oikeasti auttaa yrityksiä menestymään?

esiintymiskoulutus auttaa yrityksiä menestymään


1. Asiantuntijoiden itsevarmuuden vahvistaminen

Asiantuntija omaa eritysalansa osaamisen, mutta se ei automaattisesti tee asiantuntijasta esiintyjää - vaikka työhön liittyisi osaamisalan esittelyjä.


Esiintymiskoulutus on oiva väline vahvistaa asiantuntijoiden ja työntekijöiden itsevarmuutta ja työssä suoriutumista.


Kun asiantuntija pystyy hallitsemaan mahdollista esiintymisjännitystään ja ilmaisemaan itseään selkeästi, se heijastuu positiivisesti työotteessa ja suoriutumisessa: tervettä itsevarmuutta huokuva asiantuntija pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin, ja on valmis ottamaan vastuuta.


2. Viestintätaitojen paraneminen

Toimiva viestintä on liiketoiminnan yksi kulmakivistä. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa niin organisaation sisällä kuin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä olemme esillä oman persoonan välityksellä.


Esiintymiskoulutuksen avulla työntekijät pääsevät hiomaan viestintätaitojaan, ja oppivat viestimään parhaalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.


Jokainen vuorovaikutustilanne on esiintymistilanne pienoiskoossa, samat lainalaisuudet pätevät kaikkiin ihmisten välisiin kommunikaation konteksteihin.


Esiintymiskoulutuksessa opitaan kaiken vuorovaikutuksen perustana olevat rakenteet, joiden avulla luovia menestyksekkäästi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.


Tämä edistää ei ainoastaan avointa ja selkeää viestintää niin tiimin sisällä kuin asiakkaiden kanssa, mutta myös tavoitteellista tuloksen tekemistä.


3. Vakuuttavan brändin rakentaminen

Yrityksen menestys perustuu isolta osalta sen julkiseen imagoon, ja hyvän imagon arvo ymmärretään yksiselitteisesti.


Brändiä voidaan kasvattaa vahvojen ja toimivien esiintymistaitojen avulla, ja niiden avulla on luontevaa lisätä luottamusta niin asiakkaiden kuin sidosryhmien kanssa toimiessa.


Ne yritykset, jotka panostavat esiintymiskoulutukseen, pystyvät välittämään yrityksen arvoja kilpailijoitaan paremmin.


4. Johtajuustaitojen kehittäminen

Johtajuus ja esiintymistaidot kulkevat usein käsi kädessä. Hyvä johtaja omaa hyvät taidot hallita esiintymistilanteita, ja näitä taitoja voi ja kannattaa kehittää.


Esiintymiskoulutus ei ainoastaan lisää esiintymisvarmuutta, mutta kehittää myös yleisesti johtajuustaitoja, kuten tiimin motivointia, inspirointikykyä ja toimivien, tehokkaiden neuvottelujen johtamista.


Johtajan ja esihenkilöstön vahvat johtajuustaidot ovat olennainen osa menestyvän yrityksen toimintaa.


5. Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen

Toimiva työilmapiiri on menestyvän yrityksen peruspilari, jota voidaan vahvistaa esiintymiskoulutuksen avulla.


Kun työntekijät osaavat ilmaista itseään selkeästi ja hallita vuorovaikutustilanteita, voi työilmapiirissä vallita avoimuuden ja yhteistyön kulttuuri, joka lisää organisaation tehokkuutta. Tiimit voivat työskennellä saumattomasti yhdessä ja ratkaista ongelmia nopeasti ja kitkattomasti.


Esiintymiskoulutus auttaa parantamaan myös vakuuttavuutta ja myyntitaitoja. Näitä taitoja voi soveltaa suoraan liiketoimintaesityksiin, neuvottelutilanteisiin ja asiakaskohtaamisiin.


6. Kilpailuetua markkinoilla

Henkilöstönsä esiintymistaitoihin panostanut yritys erottuu kilpailijoistaan.

Asiantuntijan tärkeimpiä taitoja on hallita esiintymistilanteita, ja valitettavan usein päädytään valmistautumaan esityksiin “oman porukan kesken”.


Asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat ammattimaista ja vakuuttavaa esiintymistä, mikä puolestaan avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja liiketoiminnan kasvuun.


Ammattilaisen toteuttama esiintymiskoulutus ei ole pelkästään yksittäisten työntekijöiden kehittämistä, vaan se on sijoitus koko yrityksen kehitykseen


Menestyvät yritykset ovat oivaltaneet esiintymiskoulutuksen hyödyt, mikä heijastuu positiivisesti niiden kaikilla liiketoiminnan tasoilla!
Oletko valmis nostamaan teidän yrityksen kilpailijoistaan erottuvien yritysten joukkoon hyödyntämällä henkilöstönne esiintymistaitoja?


Ota yhteyttä, ja keskustellaan, miten esiintymiskoulutus auttaa tuomaan teidän yritykselle kilpailuetua.

Klikkaa tästä tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@jenniruuth.com


Koskaan ei ole myöhäistä investoida menestymiseen!


24 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page